Stichting Belangen Ruitersport Laren

Stichting Belangen Ruitersport Laren

Bij de bouw van de binnenmanege 1986 is door de vereniging de Stichting Belangen Ruitersport opgericht. Deze stichting is verantwoordelijk voor de financiën en beheert en onderhoud het terrein en de manege. De vereniging huurt de manege van de stichting en in overleg met de vereniging wordt de manege soms verhuurt aan derden.


De voorzitter van de Stichting Belangen Ruitersport Laren mag, volgens de statuten, geen lid zijn van de vereniging. De stichting kent 2 commissies.

Onderhoudscommissie

De onderhoudscommissie onderhoudt de manege. Zoals bijvoorbeeld het conditionering van de bodem van de binnen- en buitenbak. Maar ook het onderhoud van de gebouwen en het terrein. De werkzaamheden vinden op ,maandagmiddag plaats van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Kantinecommissie

Deze commissie beheert de kantine (of tent tijdens evenementen). Zij doet de in- en verkoop van consumpties en de catering.

Voorzitter

Leonie van Mechelen

Secretaris

Frans van Dam

Penningmeester

Annemiek Vollebroek

Algemene leden

Rene Woestenenk

Bert Haijtink

Commissieleden

Frans van Dam

René Woestenenk

Bert Haijtink

Jan Nijkamp

Jan Schoolderman

Henk Woestenenk

Commissieleden

Diane Hammers:

  • inkoop kantine
  • schoonmaakrooster

Willy Jeronimus:

  • inkoop kantine