Vereniging

Vereniging

De vereniging de St. Steffenrijders is opgericht om de paardensport in verenigingsverband met een eigen (verzorg) paarden of pony’s mogelijk te maken. 


Ledenvergadering

De ledenvergadering komt 2 x per jaar bij elkaar. De leden kunnen binnen deze vergadering officieel hun standpunten aan het bestuur en de overige leden naar voren brengen.


De leden kunnen voor aanvang van de vergadering een agendapunt inbrengen. Indien men graag wil dat een agendapunt officieel op de uitnodiging / agenda staat, kan men de secretaris hiervan op de hoogte stellen. De uitnodigingen worden 4 weken voor de vergadering verstuurd.


Vrijwilligers

Afgezien van de instructie, worden alle werkzaamheden binnen de vereniging door vrijwilligers verricht. Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers en veel leden zetten zich voor onze vereniging in. Opmerkelijk is ook de inzet van de donateurs en overige sympathisanten van de vereniging. Zonder de inzet van al deze vrijwilligers kunnen evenementen niet doorgaan. Sterker nog: zonder vrijwilligers komt een normale lesavond zelfs in gevaar. Denk bijvoorbeeld aan aspecten als onderhoud manege, bodem rijbanen, kantinedienst en schoonmaakdienst kantine. Van de leden wordt dan ook verwacht dat zij een bijdrage leveren aan deze werkzaamheden.