Privacyverklaring

Privacyverklaring

De vereniging verzamelt en houdt persoonsgegevens van haar leden bij. Wij zorgen goed voor deze persoonsgegevens. Dat betekent dat wij deze gegevens niet voor een ander doel gebruiken. Alleen waarvoor ze aan ons zijn gegeven.


Hoe komen wij aan de gegevens

Elk nieuw lid vult een aanmeldingsformulier in. Wij registreren deze gegevens in onze ledenlijst. Wij gebruiken deze gegevens om je op de hoogte te houden van de verenigingsactiviteiten, om je aan te melden bij de KNHS en voor de contributiefactuur.


Delen van persoonsgegevens

We delen persoonsgegevens met Stichting Belangen Ruitersport en Stichting Ruitersport Evenementen Laren voor werven van vrijwilligers. En aan de KNHS voor de registratie van het verenigingslidmaatschap.


Bij de aanmelding vragen wij toestemming om foto’s, gemaakt tijdens verenigingsactiviteiten, te delen op (sociale) media.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Elk lid mag de Vereniging vragen om de eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, verwijderen of af te schermen. Voor zo'n vraag moet je je wel identificeren.  Wil een lid de persoonsgegeven verwijderen, dan zullen wij dit doorgeven aan alle andere organisaties waarmee wij deze gegevens hebben gedeeld.


Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.


Wij zorgen ervoor, dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Ook hebben we de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd.


Minderjarigen

Meld je je als minderjarig lid, dan vragen we expliciet toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Meer informatie

Wil je meer weten? Of wil je jouw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen? Neem contact met ons op. Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.