Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de voorzitters, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden. Een bestuurslid is een vrijwilliger die voor een periode van drie jaar door de Algemene Ledenvergadering wordt benoemd. Na drie jaar kan deze worden herkozen. Twee keer per jaar schrijft het bestuur een Algemene Ledenvergadering uit waarbij in het voorjaar het jaarverslag, het financieel jaarverslag en de begroting worden goedgekeurd. In het najaar worden de plannen en de contributie voor het nieuwe jaar vastgesteld.

Voorzitter

Katrien Galema


Secretaris

Albertien Hillebrants

Annette van Waveren

info@ststeffenrijders.nl


Penningmeester

Bert Apeldoorn

penningmeester@ststeffenrijders.nl


Algemeen bestuursleden:

Nicolette Klein Brinke


Heb je vragen vragen, opmerkingen en leuke ideeën?

Neem dan contact op met één van de bestuursleden. Ze geven je graag advies, informeren je of verwijzen je door naar de commissie of persoon die over het desbetreffende onderwerp gaat.