Commissies

Commissies

Naast het bestuur kent de vereniging een aantal commissies van vrijwilligers met elk een eigen takenpakket. Zo is overzichtelijk wie wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is. De meeste commissies zijn geformeerd voor de langere termijn en soms wordt er incidenteel een commissie samengesteld. De commissies opereren zelfstandig en hebben zowel direct als indirect, overleg met het bestuur. De commissies zijn verantwoordelijk voor hun eigen takenpakket, de eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur.

Activiteiten commissie

De activiteiten commissie ondersteunt het bestuur met de organisatie van activiteiten voor de eigen leden. Te denken valt aan de onderlinge wedstrijden, ponykamp, activiteitenmiddag en dergelijke.


Naast de vereniging zijn er twee Stichtingen aan de St. Steffenrijders gelieerd; de Stichting Belangen Ruitersport Laren en de Stichting Ruitersportevenementen Laren.


Naast de hiervoor genoemde commissies worden de taken binnen het bestuur en de Stichting Belangen Ruitersport Laren eveneens door vrijwilligers verricht. Afgezien van bestuursleden die door de ledenvergadering worden gekozen, worden vrijwilligers gevraagd om een functie binnen de stichting of commissie te vervullen; dit natuurlijk afhankelijk van de beschikbare tijd die iemand heeft, specifieke deskundigheid of affiniteit. Een persoon kan op hetzelfde moment in meerdere commissies zitten.

Commissieleden

Danielle Bosch

Anneke Kettelarij

Manon van Ommen

Marije Hammers

Dominique van der Duin