Stichting Ruitersport Evenementen Laren


Stichting Ruitersport evenementen Laren

Voor de organisatie van KNHS-wedstrijden heeft de vereniging de Stichting Ruitersport Evenementen Laren opgericht. In het bestuur van deze stichting zitten leden/ouders van de rijvereniging. 


De inkomsten van deze stichting vloeien via een vaste verdeelsleutel terug aan de Vereniging en de Stichting Ruitersport Belangen Laren. Daarmee blijft de contributie betaalbaar en worden de kosten voor de accommodatie deels gedekt. 


Onder de stichting vallen twee commissies, de concours commissie en de sponsorcommissie.


Concours commissie

De concours commissie organieert de KNHS-wedstrijden zoals;

  • De hippische dressuurweek
  • Springweekend
  • Vier/zestallen wedstrijd
  • 40+ wedstrijd
  • Gelders kampioenschap pony’s/paarden (incidenteel)
  • Oefencross


De concourscommissie heeft nauw contact met de kantinecommissie en de sponsorcommissie. Met het bestuur wordt in het begin van het kalenderjaar de te organiseren evenementen gepland. Ongeveer een maand voor het concours komt men bij elkaar om de stand van zaken door te nemen. Bij de overige wedstrijden gebeurt dit naar de behoefte van de commissie of op initiatief van het bestuur. Na afloop volgt een evaluatie met het bestuur.


Sponsorcommissie

De sponsorcommissie verzorgt de sponsoring. Onze sponsoren zijn erg belangrijk voor de vereniging. Sponsoren dragen financieel en in natura bij door het beschikbaar stellen van prijzen bij aan de evenementen. Van elke sponsor is een sponsordoek gemaakt die buiten en in de rijhal hangen en bij evenementen op het evenementen worden getoond. Daarnaast worden alles sponsoren op de website genoemd.